2003-05-09. Några bilder från lekstugan. Finns i större format.