< 1024 >

                           Rätt torkat virke - förutsättningen  för ett bra resultat!

 

Virkes- och palltorkar

VIRKES- och PALLTORKAR, modeller

Modellbeteckningar:

 • H - Hobbymodellerna (H) har utgått

 • P -  Professionell

 •        (för yrkesanvändning)

 • PP - professionell palltork (särskild utvecklad modell för torkning av pallar)

Inplacering av torkaggregat i företagets provanläggning

 

Allmänt:

Alla aggregat är tillverkade i syrafast stål. De är försedda med högklassiga fläktar och rostfria värmeelement för att klara den besvärliga miljö som uppstår vid virkestorkning och för att få en så lång livslängd som möjligt. Alla apparaterna är försedda med specialkabel och annan teknisk utrustning anpassad till temperaturer upp till 90 grader. Alla torkaraggregaten är CE-märkta och palltorkarna certifierade.

 

 

  

BIM

 2001 P    Torkaggregat för yrkesfolk

 

 

 

 

 

 

 

 

Första

bilden

visar

i stort

de olika

delarnas

placering.

Modellerna

kan variera

något

efterhand de utvecklats

 

BIM 2001 P är det minsta aggregatet som är framtaget för yrkesmässig användning.

 • Klarar en torklåda på upptill tre meters längd, och en virkesmängd på ca 2 m3

 • Elementeffekt 2000 watt. Ansluts till jordat uttag på 220 volt 10 amp.

BIM 5000 P    Torkaggregat för yrkesfolk

 

BIM 5000 P

 • klarar en virkesmängd på 6-7 m3 per torktillfälle.

 • Max. längd på torkhus 7 m.

 • Aggregatet är anpassat för mindre torkhus/container (luftvolym 20-40 m3)

 • Elementeffekten är 5000 watt. Ansluts till 16 amp trefasuttag.

 • Luft tillförs via aggregatet i den mängd som framgår av särskild bruksanvisning, som medföljer leveransen.

 • Aggregatet med termostat, brytare och strömintag på frontpanelen

 

BIM 7500 P    Torkaggregat för yrkesfolk

 

  BIM 7500 P är

 • ett större aggregatet med ungefär samma utseende.

 • Det klarar en virkesmängd på ca. 10-12 m3.

 • Max. längd på torkhus 7 meter

 • Elementeffekt 7500 W

 • Ansluts till 16 A, 3-fasuttag

 

Ex. på torkhus

På torkhusets baksida finns aggregatet BIM 7500P, överbyggt med tak för att skydda panelen

En bild där befintligt utrymme nyttjats för torkändamål.

Virket har strölagts och ligger en bit ovanför golvet för att underlätta luftströmmen från aggregatet..

Ritning och byggbeskrivning

 

Lättfattlig ritning och byggbeskrivning på torklåda skickas mot portokostnad.

Ring för mera information!

 

 

BIM 10000 P    Torkaggregat för yrkesfolk

 
BIM 10 000 P
 • det största  aggregatet med ungefär samma utseende.

 • Det klarar en virkesmängd på ca. 13-14 m3.

 • Max. längd på torkhus 7 meter

 • Elementeffekt 10 000 W

 • Ansluts till 16 A, 3-fasuttag

BIM Palltorkar

 • 5000PP

 • 7500PP

 • 10000PP   

 

 

 

BIM 5000PP, BIM 7500PP, BIM 10000PP, certifierade palltorkar

 • Samma prestanda som respektive virkestork, , med element på 5000, 7500 resp. 10000 W, men

 • framsidans insida är isolerad

 • saknar tilluftsventil

 • sätts oftast flera på containers gavel

För metodbeskrivnigar m.m. klicka här

Ring för mera information och ev. beställningar.

BIM Trä & Maskin, Ingvar Magnusson

Västeråsen 113, SE-840 73 BISPGÅRDEN, Sweden

Tel. +46-(0)696-31180, fax +46-(0)696-31129

Mobil. +46-(0)70-6656928

Hemsida: www.bim.nu    Mail: info@bim.nu

 
 
 Upp  
 
 

Layout & Copyright:

Hit Counter   besökare på virkestorkarmodeller

Senast uppdaterad 2014-01-09

Webmaster-mail