< 1024 >

                           Rätt torkat virke - förutsättningen  för ett bra resultat!

 

Här hittar Du
  • Metodbeskrivning (bra att känna till om du inte tidigare arbetat efter denna metod

 

Torka virke billigt – med enkel och snabb metod

  Allmänt

Endast virke torkat på rätt sätt skapar den kvalitet, som yrkesmän och hobbysnickare behöver för en fin produkt.

BIM Trä & Maskin upptäckte behovet av enkla och väl fungerande torkar och har under en lång tidsperiod vidareutvecklat metoden genom otaliga försök.

Idag är vi stolta över resultatet. Många nöjda kunder har uppskattat våra ansträngningar och har lämnat värdefulla synpunkter, som vi tagit till oss under vidareutvecklingen.

 

Torkhus/torklåda

Ett särskilt byggt eller befintligt torkhus – eller torklåda för de mindre torkarna – förses med BIM:s torkaggregat. De finns för närvarande i 5 olika storlekar, passande för såväl hobbysnickare som yrkesmän.

Torklåda/torkhus kan man bygga själv, köpa begagnad, skrotat fryscontainer eller nyttja annat befintligt utrymme. Här nedan visas ett några alternativ.

 

 

 
 

Torklåda med sidoöppning för hobby- eller yrkesbruk. Luftströmmen passerar under virkespaketet och ger en jämn fuktkvot.

 

Exempel på torkhus, uppfört av kund

 

Interiören av ett annat torkhus

Här har transporten till och från en tork underlättats med en tralla.  .

Ritning och byggbeskrivning

 

Lättfattlig ritning och byggbeskrivning på torklåda skickas mot portokostnad.

 

Ring för mera information!

Metoden och lämpliga aggregat

Metoden bygger på en uppvärmning av virket till förhållandevis hög temperatur. Virkets porer öppnas och genomsläppligheten ökar. Detta medför samtidigt att spänningarna i virket minskar och sprickbildningen minimeras. Risken för mögel i virket blir också helt försumbar.

Luft tillförs via aggregatet i den mängd som framgår av särskild bruksanvisning, som medföljer leveransen.

Aggregatet modell BIM 5000P med termostat, brytare och väggintag på frontpanelen

Samtliga aggregat fästes i golvnivå på torklådans eller torkhusets gavel.      Luftströmmen från aggregaten skall passera under virkespaketet/paketen, för att nå en jämn luftström och därigenom en jämn fuktkvot.

Hela aggregatet sitter inne i torkutrymmet, det är bara frontpanelen som är synlig. Där sitter även alla reglage placerade. Ca 95 % av luften i torkutrymmet används på nytt, vilket gör att torkkostnaden blir mycket låg.  

Längre fram hittar Du de olika storlekarna på aggregat.  

 

 

 

 

Bilden till vänster visar färdigtorkat, sprickfritt virke i dimensionen 75 x 150 mm.

 

Torkat från råsågat till möbeltorrt virke.

     Snabb och billig metod

Exempelvis torkas 1 m3 lufttorkad fura (16-17 % fuktkvot) till möbeltorr (6-8 %) på ca 4-5 dygn. Strömkostnaden blir i detta fall ca 70-80 kronor.

Olika typer av fläktar i olika modeller

Fläktarna är speciellt anpassade till att tåla de höga temperaturerna.

Mer information

Detta är naturligtvis bara en kort, översiktlig beskrivning. Vi hoppas att Du tar kontakt med oss för ytterligare information och diskussion kring Dina önskemål.

BIM Trä & Maskin, Ingvar Magnusson

Västeråsen 113, SE-840 73 BISPGÅRDEN, Sweden

Tel. +46-(0)696-31180, fax +46-(0)696-31129

Mobil. +46-(0)70-6656928

Hemsida: www.bim.nu    Mail: info@bim.nu

 
 
 Upp  
 
 

Layout & Copyright:

 Hit Counter  besökare på denna info

Senast uppdaterad 2014-01-09

Webmaster-mail